Vào thẳng nội dung chính

Truyền thông về nghệ thuật - những lưu ý


BritishCouncil

Giới thiệu khóa học

Nội dung khóa học bao gồm 19 phần, bao gồm các kiến thức căn bản về truyền thông nghệ thuật, được đúc rút từ quá trình hoạt động của Hanoi Grapevine, được hệ thống hóa, đi kèm với các ví dụ cụ thể và các mẫu (template) văn bản truyền thông phổ biến có tính ứng dụng cao (bao gồm mẫu thông cáo báo chí, mẫu mô tả một sự kiện, biểu mẫu hồ sơ (CV) nghệ sĩ, biểu mẫu mô tả tác phẩm) và một số bài tập cụ thể liên quan đến công việc bạn đang làm hàng ngày. Nội dung của khóa học này được thiết kế bởi nhà nghiên cứu độc lập, tư vấn truyền thông, nhà báo Trương Uyên Ly và đội ngũ Hanoi Grapevine.

Khóa học thuộc khuôn khổ Dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam, 2018 - 2021, do Liên minh Châu Âu và Hội đồng Anh đồng tài trợ và do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) thực hiện.

Các ví dụ và hình ảnh được nêu trong nội dung khóa học này là các thông tin đã được công bố công khai được chọn lọc đưa vào đây nhằm mục đích học tập và nghiên cứu phi lợi nhuận. Người học không đem các nội dung khóa học này “bán” hoặc công bố chia sẻ công khai để tránh vi phạm bản quyền.

Khóa học thuộc bản quyền

ky nang to chuc va quan ly su kien
 

Được vận hành bởi

ky nang to chuc va quan ly su kien
Ghi danh