Vào thẳng nội dung chính

Bản quyền: Nghệ thuật và đa phương tiện


BritishCouncil
Đã đóng ghi danh.

Giới thiệu khóa học

Khóa học “Bản quyền: Nghệ thuật và Đa phương tiện” giúp người học bước đầu tìm hiểu khái niệm trong lĩnh vực này. Bắt nguồn từ xa xưa cho tới khi máy in ra đời, bản quyền được phát triển từ ý tưởng rằng một tác phẩm nghệ thuật là tài sản của người tạo ra nó, và việc này đã thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp sáng tạo như thế nào. Chúng ta cũng sẽ xem xét lý do tại sao các công nghệ kỹ thuật số mới nhất mang đến cả cơ hội và thách thức cho chủ sở hữu bản quyền trong bối cảnh Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, khóa học cũng sẽ nâng cao ý thức đăng ký và bảo vệ bản quyền cho những người đang hoạt động trong ngành văn hóa hiện nay.

Khóa học được xây dựng bởi Hanoi Grapevine, với sự tham gia của Ngô Bình Nam Giang, chuyên viên Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch.

Khóa học thuộc khuôn khổ Dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam, 2018-2021, do Liên minh Châu Âu và Hội đồng Anh đồng tài trợ và do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) thực hiện.


Mục tiêu của khóa học:

- Hiểu thế nào là bản quyền và các khái niệm liên quan

- Hiểu các quy định cơ bản của Luật bảo vệ quyền tác giả trên TG và tại Việt Nam

- Nhận biết các hành vi xâm phạm bản quyền trong thời đại số

- Hiểu về các chứng nhận quyền sử dụng bản quyền, nguồn dữ liệu mở và cách khai thác


Đối tượng khóa học:

- Nghệ sĩ, người thực hành sáng tạo trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo tác phẩm.

- Người sử dụng tham gia vào việc khai thác các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật.

- Nhà sản xuất, quản lý, phát hành các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật.

- Những người quan tâm đến bản quyền và các vấn đề liên quan.Lưu ý:

1/ Các ví dụ và hình ảnh được nêu trong nội dung khóa học này là các thông tin đã được công bố công khai được chọn lọc đưa vào đây nhằm mục đích học tập và nghiên cứu phi lợi nhuận.

2/ Người học không đem các nội dung khóa học này “bán”, công bố hoặc chia sẻ công khai để tránh vi phạm bản quyền.

3/ Các thông tin cung cấp trong khóa học không thể được sử dụng thay thế Luật dưới bất cứ hình thức nào. Vui lòng tham khảo văn bản Luật chính quy hoặc tham khảo ý kiến của đơn vị tư vấn và thi hành Luật hợp pháp trong trường hợp cần thiết.Khóa học thuộc bản quyền

ky nang to chuc va quan ly su kien

Được vận hành bởi

ky nang to chuc va quan ly su kien