Vào thẳng nội dung chính

Lưu trữ nghệ thuật tại Châu Á


BritishCouncil
Đã đóng ghi danh.

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp kiến thức và những ý kiến cũng như triết lý mang tính phản biện khi thực hành lưu trữ dữ liệu. Dựa trên những bài phê bình của các nhà lý luận văn hóa và các nhà thực hành, khóa học đặt ra những câu hỏi về sức mạnh của kiến thức và các nguồn tài liệu; các kho dữ liệu thay thế có thể đem đến những cơ hội như thế nào để thay đổi hiện trạng và cách thức hành động một cách dân chủ và bao quát hơn trong việc hình thành và phân bổ kiến thức.

Khóa học thuộc khuôn khổ Dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam, 2018 - 2021, Liên minh Châu Âu và Hội đồng Anh đồng tài trợ và do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) thực hiện. Khóa học được thiết kế bởi cô Annie Jael Kwan, Giám tuyển, Nhà nghiên cứu và Nhà giáo dục tự do. Cô còn là Giám đốc của Something Human Ltd / Southeast Asia Performance Collection.

Khóa học thuộc bản quyền

ky nang to chuc va quan ly su kien
 

Được vận hành bởi

ky nang to chuc va quan ly su kien

* Khóa học này không có bài kiểm tra và không cấp chứng chỉ