Vào thẳng nội dung chính

Quản lý dự án văn hóa


BritishCouncil
Đã đóng ghi danh.

Giới thiệu khóa học

Khóa học trực tuyến về Quản lý Dự án, với sự hợp tác và đồng biên soạn của nhóm Creative Management Camp, được thiết kế nhằm giúp bạn tạo dựng dự án văn hóa của riêng mình. Khóa học bao gồm 6 bài giảng từ các chuyên gia quản lý dự án trong lĩnh vực văn hóa và công nghiệp sáng tạo - Anna Karnaukh and Iryna Prokofieva. Bạn sẽ học cách xác định và tìm hiểu những ý tưởng dự án đáng được thực hiện, nắm bắt được tốt hơn nhu cầu của nhóm khán giả mục tiêu và tìm ra cách tiếp tiếp cận đúng để sắp xếp nhân sự phù hợp nhằm đáp ứng đầy đủ năng lực để triển khai bất kỳ một ý tưởng thách thức nào.

Nội dung của khóa học này được phỏng theo Nền tảng trực tuyến về Văn hóa và Sáng tạo, thuộc khuôn khổ Chương trình Hợp tác Văn hóa và Sáng tạo giữa Liên minh Châu Âu và Đông Âu năm 2015 - 2018, do Hội đồng Anh quản lý và Liên minh Châu Âu tài trợ.

Khóa học thuộc bản quyền

nhap mon lam bao van hoa
 

Được vận hành bởi

nhap mon lam bao van hoa