Vào thẳng nội dung chính

Kỹ năng viết đề xuất dự án


BritishCouncil

Giới thiệu khóa học

Khóa học sẽ giúp các nhà quản lý văn hóa chuẩn bị các đề xuất dự án thành công, nhờ đó nhận được nguồn tài trợ để triển khai các dự án. Sau khi hoàn thành khóa học bạn có thể xác định mục tiêu, mục đích và kết quả mong đợi của dự án, tìm đối tác và phát triển các hồ sơ đăng ký thích hợp. Khóa học được dẫn dắt bởi Magda Krasowska-Igras, người có kinh nghiệm trên 12 năm hướng dẫn viết đề xuất dự án và dự trù ngân sách.

Nội dung của khóa học này được phỏng theo Nền tảng trực tuyến về Văn hóa và Sáng tạo, thuộc khuôn khổ Chương trình Hợp tác Văn hóa và Sáng tạo giữa Liên minh Châu Âu và Đông Âu năm 2015 - 2018, do Hội đồng Anh quản lý và Liên minh Châu Âu tài trợ.

Khóa học thuộc bản quyền

nhap mon lam bao van hoa
 

Được vận hành bởi

nhap mon lam bao van hoa
Ghi danh