Vào thẳng nội dung chính

Chiến lược gây quỹ với các nguồn tài trợ


BritishCouncil

Giới thiệu khóa học

Khóa học này sẽ giúp bạn tìm hiểu các cách tìm kiếm những nhà tài trợ cho các sáng kiến văn hóa của mình cũng như thiết lập quan hệ dài hạn và bền vững với họ. Chuyên gia Tim Williams, lãnh đạo Chương trình Hợp tác Văn hóa và Sáng tạo giữa Liên minh Châu Âu và Đông Âu, là người đã dẫn dắt các dự án quốc tế trong lĩnh vực nghệ thuật hơn 20 năm qua. Thông qua các bài học ngắn, bạn sẽ được chuyên gia chia sẻ những giai đoạn then chốt trong việc thu hút các nhà tài trợ đầu tư cho dự án: bắt đầu từ việc nghiên cứu và tìm kiếm đúng nhà tài trợ và kết thúc bằng khả năng tái cấu trúc và thiết lập các mối quan hệ cá nhân.

Nội dung của khóa học này được phỏng theo Nền tảng trực tuyến về Văn hóa và Sáng tạo, thuộc khuôn khổ Chương trình Hợp tác Văn hóa và Sáng tạo giữa Liên minh Châu Âu và Đông Âu năm 2015 - 2018, do Hội đồng Anh quản lý và Liên minh Châu Âu tài trợ.

Khóa học thuộc bản quyền

nhap mon lam bao van hoa
 

Được vận hành bởi

nhap mon lam bao van hoa
Ghi danh