Vào thẳng nội dung chính

Thực hành xây dựng hồ sơ tài trợ


BritishCouncil

Giới thiệu khóa học

Khóa học “Thực hành Kỹ năng xây dựng hồ sơ tài trợ" giúp người học là những nhà quản lý dự án, nhà tổ chức sự kiện, nhà quản lý nghệ thuật và văn hóa; các cá nhân, nhóm dự án hoặc tổ chức có nhu cầu tìm hiểu về cách viết hồ sơ gây quỹ có thể nắm được các kiến thức và tự thực hành viết hồ sơ tài trợ một cách hoàn chỉnh và chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể hệ thống hoá lại các vấn đề liên quan trong việc xây dựng một hồ sơ và thực hành các bước quan trọng trong quá trình viết hồ sơ tài trợ cũng như rút kinh nghiệm từ những bài học thực tiễn mà diễn giả chia sẻ.

Khóa học được biên soạn và hướng dẫn bởi chị Nguyễn Thị Phương Nhi, Giám đốc Điều hành - Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES). Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong các hoạt động điều hành và quản lý, bao gồm quản lý dự án, sự kiện và văn hóa sáng tạo với những quy mô, hình thức khác nhau, chị Nguyễn Thị Phương Nhi đã tích luỹ rất nhiều kinh nghiệm về gây quỹ từ các dự án, xây dựng hồ sơ tài trợ cho các chương trình từ hội thảo, hội nghị, đào tạo, huấn luyện, các dự án ngắn hạn và dài hạn dành cho cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp, cộng đồng lập trình viên và cả trong cộng đồng về văn hóa sáng tạo.

Khóa học thuộc khuôn khổ Dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam, 2018 - 2021, do Liên minh Châu Âu và Hội đồng Anh đồng tài trợ và do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) thực hiện.

Khóa học thuộc bản quyền

ky nang to chuc va quan ly su kien

Được vận hành bởi

ky nang to chuc va quan ly su kien
Ghi danh