Vào thẳng nội dung chính

Nghệ thuật dành cho mọi người


BritishCouncil
Đã đóng ghi danh.

Giới thiệu khóa học

Khóa học giới thiệu về Nghệ thuật dành cho mọi người được đặc biệt thiết kế dành riêng cho các sinh viên ngành văn hóa - nghệ thuật, nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo trên cả nước. Chương trình sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực cho các không gian văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam bao gồm lập kế hoạch và thực hiện các dự án và hoạt động nghệ thuật; tiếp cận và làm việc với các nhóm cộng đồng đa dạng cũng như những người có ít cơ hội tiếp cận các hoạt động văn hóa và nghệ thuật.

Nội dung của khóa học được phỏng theo khóa tập huấn về Nghệ thuật dành cho mọi người thuộc khuôn khổ của Dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam, 2018 - 2021, do Alice Fox, Phó hiệu trưởng Trường Nghệ thuật, Đại học Brighton, Anh Quốc biên soạn và hướng dẫn.

Khóa học thuộc bản quyền

ky nang to chuc va quan ly su kien
 

Được vận hành bởi

ky nang to chuc va quan ly su kien